AC Logo Groot

Social media buttons

Toekomstig Onderzoek

Aanleiding:
De sinds 2011 verzamelde gegevens laten zien dat FREMS een effect heeft van 50% afname in pijn bij 35-45% van alle proefpersonen.  Recent zijn deze resultaten besproken met Prof Tesfaye uit UK, een expert op het gebied van diabetische neuropathie.

Mede op basis van dit gesprek, ondanks de eerdere studies van Bosi et al in Milaan, is Atlantis Careful zelf van een onderzoek te gaan doen waarbij we bij patienten met pijnlijke diabetische neuropathie de effecten van FREMS gaan vergelijken met een andere vorm van elektrostimulatie zoals TENS.

Wij verwachten vanaf het derde kwartaal in 2017 opnieuw proefpersonen nodig te hebben voor dit onderzoek.

U kunt zich, indien U NOOIT EERDER BEHANDELD BENT MET FREMS opgeven via info@atlantismc.nl