AC Logo Groot

Social media buttons

Validatieonderzoek

Validatieonderzoek:
Vanaf 1 maart 2014 zal in Midden-Brabant een pilot starten in 4 huisartsenpraktijken naar het voorkomen van "stil perifeer vaatlijden" bij patiënten met Diabetes Mellitus.
Hierin zal de klassiek gebruikte Enkel-Arm meting worden  vergeleken met de nieuw ontwikkelde Teendruk meting met de Systoe.
Resultaten uit het onderzoek van FREMS bij patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie wees uit dat 45% van deze patiënten zonder typische klachten van claudicatio intermittens een Teen-Arm index gemeten met de Systoe had < 0,72. Deze bevinding komt overeen met een gestoorde doorbloeding van de benen!
In nauwe samenwerking met huisartsen Hendrick, Overveld, Hoeve, van de Kerkhof en Jenniskens zal de waarde van de oude en nieuwe methode worden vergeleken.