AC Logo Groot

Social media buttons

Toepasbaarheidsonderzoek

Toepasbaarheidsonderzoek:
De vertaling van RCT's naar de praktijk?
Als internist in een algemene praktijk voldoen slechts 3% van mijn Diabetes Mellitus patienten aan de inclusiecriteria van een RCT?
Mijn patienten met hypertensie krijgen heel vaak de combinaties genoemd in RCT's van antihypertensiva maar halen de genoemde bloeddrukken nooit?

Zomaar twee opmerkingen die gehoord worden in de klinische praktijk.
Derhalve zoeken we in Atlantis bij een bewezen concept naar de vertaling voor de clinicus practicus; wat hebben mijn patienten nu voor effect van een bepaalde behandeling? Hoe vertalen resultaten van RCT's zich in de praktijk.
Resultaten van deze vorm van onderzoek worden veel beter door zorgaanbieders herkend als "eigen resultaten"! Ook voor de financiers van zorg, zijn de resultaten van toepasbaarheidsonderzoek belangrjk, ze leveren namelijk resultaten op uit de dagelijkse praktijk  die direct gebruikt kunnen worden voor hun kosten-baten analyses?